با سلام

مشتریان و کاربران گرامی می توانند هرگونه انتقاد پشنهاد و شکایات خود را از طریق آدرس درج شده در زیر برای مدریت سایت ارسال نمایند تا به صورت سریع و کامل بررسی گردد.

ثبت شکایت 

توجه نمایید در اخرین مرحله یک کد به ایمیل شما ارسال خواهد شد و شما می تونانید با کد مربوطه از نحوه پیگیری اطلاع کامل یابید همچنین به صورت ایمیل با پاسخ کارشناسان برای شما اطلاع رسانی خواهد شد.

بخش مربوطه: ثبت شکایات

با تشکر