لطفا صبر کنید

 

لطفا مشکلات قالب را از طریق سامانه پشتیبانی و سفارشات خود را از طریق فرم سفارش ارسال فرمایید.

تماس تلفنی با شماره 28429798-021 از ساعت  9 الی 15 می باشد، در سایر ساعات از طریق تیکت پشتیبانی 24 ساعته و یا فرم تماس بالا استفاده نمایید.

تماس تلفنی با شماره موبایل 8511-488-0933 در ساعات 11 الی 15 و 19 الی 22 مقدور می باشد.