ساب دامین به نام یک زیر دامنه میگویند بطور مثال نام دامنه شما
http://blog.wpdesigner.ir
میباشد و شما یک وبلاگ به این ادرس وصل میکنید مانند ادرس :
http://wpdesigner.ir
این یعنی ساب دامین یا همان زیر دامنه می باشد

موفق و سربلند باشید