فعالسازی کش در وردپرس تنها با چند خط کد

سلام

با اضافه کردن چند خط کد می توانید کش را در مدیریت محتوای وردپرس فعال نمائید :)

 

فعالسازی کش در وردپرس تنها با چند خط کد

قبل از انجام هر کاری یه کپی از پروند wp-config.php تهیه نمائید.
تکه کد های زیر را به پرونده wp-config.php اضافه نمائید:

/* WordPress Cache */
define( ‘WP_CACHE’, true );

کش وردپرس شما فعال شد :)

سفارشی سازی کش ایجاد شده :

/* Compression */
define( ‘COMPRESS_CSS’, true );
define( ‘COMPRESS_SCRIPTS’, true );
define( ‘CONCATENATE_SCRIPTS’, true );
define( ‘ENFORCE_GZIP’, true );

موفق باشید :)