کد نمایش زمان آخرین بروزرسانی مطالب در وردپرس

برای نمایش زمان بروزرسانی یا آخرین زمان ارسال مطلب میتوانید از کدهای زیر استفاده کنید:

 

کد نمایش زمان آخرین بروزرسانی مطالب در وردپرس

کد نمایش زمان آخرین بروزرسانی مطالب در وردپرس

[codesyntax lang=”php” lines=”normal” container=”div”]

[/codesyntax]

 

و برای نمایش زمان گذشته از کد زیر استفاده نمایید:

 

[codesyntax lang=”php” container=”div”]

[/codesyntax]