تبدیل منو بوت استرپ به منو وردپرس

convert-menu-to-the-menu-bootstrap-wordpress

یکی از مواردی که طراحان در تبدیل کردن قالب بوت استرپ به وردپرس ، داینامیک کردن منو بوت استرپ است. اگر به کد های منوی بوت استرپ دقت کنید متوجه میشید که به سادگی داینامیک نخواهد شد. افزونه ی WP Bootstrap Menu نیز برای این مورد طراحی شده اما اگر بخواهیم قالبمان به افزونه خاصی وابسته نباشید در ادامه با ما همراه باشید …

در ابتدا فایل wp_bootstrap_navwalker.php را از لینک زیر دانلود و در فولدر قالبتان (کنار فایل style.css) قرار بدید:

دانلود فایل

سپس فایل functions.php قالبتان را باز کرده و کد زیر را به انتهای آن اضافه کنید:

require_once('wp_bootstrap_navwalker.php');

اگر قالبتون از قبل از منو وردپرس پشتیبانی نمیکرد کد زیر را نیز به functions.php اضافه نمایید :

register_nav_menus( array(
'primary' => __( 'Primary Menu', 'THEMENAME' ),
) );

با استفاده از دستور زیر در فایل header.php امکان استفاده از منو را اضافه کنید :

<?php
wp_nav_menu( array(
'menu' => 'primary',
'theme_location'  => 'primary',
'depth'      => 2,
'container'    => 'div',
'container_class' => 'collapse navbar-collapse navbar-ex1-collapse',
'menu_class'    => 'nav navbar-nav',
'fallback_cb'   => 'wp_bootstrap_navwalker::fallback',
'walker'      => new wp_bootstrap_navwalker())
 );
?>

مثال ساده استفاده در header.php به صورت زیره :

<nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation"> 
<!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
<div class="container">
<div class="navbar-header">
<button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-collapse"> 
<span class="sr-only">Toggle navigation</span> <span class="icon-bar"></span> 
<span class="icon-bar"></span> 
<span class="icon-bar"></span> 
</button>
  <a class="navbar-brand" href="<?php bloginfo('url'); ?>">
  <?php bloginfo('name'); ?>
  </a> </div>
  <?php
  wp_nav_menu( array(
  'menu'          => 'primary',
  'theme_location'    => 'primary',
  'depth'         => 2,
  'container'       => 'div',
  'container_class'  => 'collapse navbar-collapse navbar-ex1-collapse',
  'menu_class'      => 'nav navbar-nav',
  'fallback_cb'   => 'wp_bootstrap_navwalker::fallback',
  'walker'            => new wp_bootstrap_navwalker())
  );
  ?>
 </div>
</nav>

 

طراحی قالب وردپرس

طراحی و کدنویسی انواع قالب وردپرس

تبدیل PSD به وردپرس

تبدیل psd به قالب استاندارد وردپرس

تبدیل Psd به Html

تبدیل انواع فایل Psd به فایل Html

طراحی قالب فروشگاهی

طراحی و راه اندازی فروشگاه اینترنتی

seo و بهینه سازی قالب

SEO و بهینه سازی سایت