کد نمایش زمان آخرین بروزرسانی مطالب در وردپرس برای نمایش زمان بروزرسانی یا آخرین زمان ارسال مطلب میتوانید از کدهای زیر استفاده کنید:   [codesyntax lang=”php” lines=”normal” container=”div”] <?php wp_reset_query(); $tmp_query = $wp_query; query_posts(“showposts=1”); ?> <?php while (have_posts()) : the_post(); ?> به روز شده: <?php the_time(‘l j F Y’) ?> <?php endwhile; wp_reset_query(); $wp_query = $tmp_query; ?> [/codesyntax]   و برای نمایش زمان گذشته از کد زیر استفاده نمایید:   …

طراحی قالب وردپرس

طراحی و کدنویسی انواع قالب وردپرس

تبدیل PSD به وردپرس

تبدیل psd به قالب استاندارد وردپرس

تبدیل Psd به Html

تبدیل انواع فایل Psd به فایل Html

طراحی قالب فروشگاهی

طراحی و راه اندازی فروشگاه اینترنتی

seo و بهینه سازی قالب

SEO و بهینه سازی سایت