آموزش نصب Memcached در CentOS

آموزش نصب Memcached در CentOS

Memcached چیست؟

Memcached یک سیستم کش بسیار قوی و پیشرفته است که اشیاء و کوئری های دیتابیس را در حافظه و رم سرور کش و ذخیره کرده و کمک فراوانی به لود سرور و سریع تر شدن لود وب سایت شما میکند.

(Memchache) برنامه اي است كه برای وبسایت هایی که درخواست زیادی با دیتابیس دارند نصب می شود.
در حال حاضر سایت های بزرگی نظیر ویکی پدیا ، سایت رسمی وردپرس ازین برنامه استفاده می کنند.
توجه: ممكش براي كش كردن داده‌ها در حالت سرورهاي توزيع شده مناسب است؛ هرچند در يك سرور واحد نيز به كار مي‌رود؛

اگر سرور توزيع شده نداريد بهتر است از Alternative PHP Cache)APC) استفاده كنيد، چون در اين حالت سرعت بالاتري دارد.گام هاي زير در سيستم عامل لينوكس نسخه CentOS كاملا تست شده و جواب داده است.

آموزش نصب Memcached در CentOS :

فعال کردن مرجع epel :

For RHEL/CentOS 6 ( 32-Bit )

# wget http://mirrors.kernel.org/fedora-epel/6/i386/epel-release-6-7.noarch.rpm
# rpm -Uvh epel-release-6-7.noarch.rpm

For RHEL/CentOS 6 ( 64-Bit )

# wget http://mirrors.kernel.org/fedora-epel/6/x86_64/epel-release-6-7.noarch.rpm
# rpm -Uvh epel-release-6-7.noarch.rpm

For RHEL/CentOS 5 ( 32-Bit )

# wget http://mirrors.kernel.org/fedora-epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
# rpm -Uvh epel-release-5-4.noarch.rpm

For RHEL/CentOS 5 ( 64-Bit )

# wget http://mirrors.kernel.org/fedora-epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
# rpm -Uvh epel-release-5-4.noarch.rpm

نصب Memcached :

# yum install memcached

نمونه خروجی دستور بالا:

Loaded plugins: fastestmirror
Determining fastest mirrors
epel: kartolo.sby.datautama.net.id
Dependencies Resolved
=====================================================================================================
Package			Arch				Version					Repository					Size
=====================================================================================================
Installing:			
memcached			i386				1.4.5-1.el5				epel						71 k
Transaction Summary
=====================================================================================================
Install    1 Package(s)
Upgrade    0 Package(s)
Total download size: 71 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
memcached-1.4.5-1.el5.i386.rpm													| 71 kB   00:00
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Installing   : memcached														     1/1
Installed:
memcached.i386 0:1.4.5-1.el5
Complete!

تنظیمات Memcached

باز کردن فایل کانفیگ:

/etc/sysconfig/memcached

با دستور:

# nano /etc/sysconfig/memcached

OR

# vi /etc/sysconfig/memcached

تنظیمات زیر را در فایل انجام دهید و ذخیره نمایید:

# Running on Port 11211
PORT="11211"
# Start as memcached daemon
USER="memcached"
# Set max simultaneous connections to 1024
MAXCONN="1024"
# Set Memory size to 2048 - 4GB(4096)
CACHESIZE="2048"
#Set server IP address
OPTIONS="-l 127.0.0.1"

توضیحات آیتم ها:

PORT : پورت های استفاده شده توسط ممکشد.

USER : راه اندازی برای خدمات ممکشد.

MAXCONN : تنظیم اتصالات به طور همزمان، برای وب سرور و سایت پربازدید شما می توانید به هر تعداد بر اساس نیازهای خود افزایش دهید.

CACHESIZE : اندازه حافظه پنهان، برای سرورهای پربازدید شما می توانید تا 4GB افزایش دهید.

OPTIONS : تنظیم آدرس IP سرور، به طوری که وب سرور آپاچی یا Nginx باشد می توانید به آن وصل کنید.

دستور استارت کردن Memcached :

# chkconfig --levels 235 memcached on
# /etc/init.d/memcached start
# /etc/init.d/memcached restart

دستور متوقف کردن و بررسی وضعیت :

# /etc/init.d/memcached stop
# /etc/init.d/memcached status

بررسی Memcached :

# netstat -tulpn | grep :11211
tcp    0   0 127.0.0.1:11211       0.0.0.0:*          LISTEN   20775/memcached
udp    0   0 127.0.0.1:11211       0.0.0.0:*                20775/memcached

بررسی کامل آمار Memcached :

# memcached-tool 127.0.0.1 stats

 

نصب Memcached بر روی PHP :

# yum install php-pecl-memcache

نصب کتابخانه Perl برای Memcached :

# yum install perl-Cache-Memcached

نصب کتابخانه پایتون برای Memcached :

# yum install python-memcached

راه اندازی مجدد آپاچی برای مشاهده تغییرات:

# /etc/init.d/httpd restart
OR
# service httpd restart

پیکربندی فایروال برای تامین امنیت سرور Memcached :

باز کردن فایل در مسیر:

 /etc/sysconfig/iptables

با دستور:

# nano /etc/sysconfig/iptables

و مطمئن شوید که فقط دسترسی به سرور حافظه موقت داشته باشد!

## Enable access on IP ranges from 172.16.1.1 to 172.16.1.10 for Port 11211 ##
# iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 11211 -m state --state NEW -m iprange --src-range 172.16.1.1-172.16.1.10 -j ACCEPT
# iptables -A INPUT -p udp --destination-port 11211 -m state --state NEW -m iprange --src-range 172.16.1.1-172.16.1.10 -j ACCEPT

راه اندازی مجدد سرویس iptables برا اعمال تغییرات:

# service iptables restart
OR
# /etc/init.d/iptables restart

تبریک! شما Memcached را در سرور خود به صورت کامل و استاندارد نصب و راه اندازی کردید.

آموزش نصب Memcached در CentOS نیز به پایان رسید.

 

طراحی قالب وردپرس

طراحی و کدنویسی انواع قالب وردپرس

تبدیل PSD به وردپرس

تبدیل psd به قالب استاندارد وردپرس

تبدیل Psd به Html

تبدیل انواع فایل Psd به فایل Html

طراحی قالب فروشگاهی

طراحی و راه اندازی فروشگاه اینترنتی

seo و بهینه سازی قالب

SEO و بهینه سازی سایت