دستور ssh برای برسی فضای هارد، پوشه ها و فایل ها

دستور ssh برای برسی فضای هارد، پوشه ها و فایل ها

دستور ssh برای برسی فضای هارد، پوشه ها و فایل ها

دستوراتی که جهت برسی فضای دیسک آموزش داده میشود :

 • دستور df : میزان فضای استفاده شده در دیسک را نشان می دهد.
 • دستور du : میزان فضای استفاده توسط پوشه و یا فایل مشخض شده را نشان می دهد.

برسی فضای دیسک با استفاده از دستور df

از دستور df بسیار استفاده خواهید کرد ! پس سعی کنید این دستور و سوییچ های ان را بخاطر بسپارید. دستور df بدون سوییچ نیز فضای مصرف شده در هارد دیسک و دیگر حافظه های mount شده را نمایش میدهد، اما به دلیل نمایش اطلاعات به بایت تحلیل ان کمی سخت خواهد بود.

دستور:

df

خروجی:

Filesystem   1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
/dev/vda1    51474044 5065464 43770980 11% /
devtmpfs     500296    0  500296  0% /dev
tmpfs       508988   140  508848  1% /dev/shm
tmpfs       508988  57696  451292 12% /run
tmpfs       508988    0  508988  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs       101800    0  101800  0% /run/user/0

برای نمایش قابل فهم اطلاعات میتوانید از سوییچ H و یا h استفاده نمایید. این دو سوییچ تقریبا تفاوت خاصی ندارند. در صوییچ H فضا تقسیم بر 1000 (فرمت بلاک در لینوکس) شده و در سوییچ h نیز فضا بر 1024 تقسیم میشود. برای برسی تفاوت این دو، دستور زیر را جهت مشاهده خروجی وارد نمایید:

دستور :

df -H

و

df -h

خروجی :

[root@server ~]# df -H
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1    53G 5.2G  45G 11% /
devtmpfs    513M   0 513M  0% /dev
tmpfs      522M 144k 522M  1% /dev/shm
tmpfs      522M  60M 463M 12% /run
tmpfs      522M   0 522M  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs      105M   0 105M  0% /run/user/0
[root@server ~]# df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1    50G 4.9G  42G 11% /
devtmpfs    489M   0 489M  0% /dev
tmpfs      498M 140K 497M  1% /dev/shm
tmpfs      498M  57M 441M 12% /run
tmpfs      498M   0 498M  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs      100M   0 100M  0% /run/user/0

از دستور df میتوانید برای چک کردن یک فایل سیستم دلخواه نیز استفاده نمایید. برای این منظور ادرس فایل سیستم مورد نظر را پس از دستور df وارد میکنید.

برای مثال برای چک کردن درایو dev/vda1/ دستور را به شکل زیر وارد نمایید.

دستور :

df -h /dev/vda1

خروجی :

[root@server ~]# df -h /dev/vda1
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1    50G 4.9G  42G 11% /

برای نمایش نوع فایل سیستم های موجود از سوییچ T استفاده نمایید.

دستور :

df -T

خروجی :

[root@server ~]# df -T
Filesystem   Type   1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
/dev/vda1   ext4   51474044 5065716 43770728 11% /
devtmpfs    devtmpfs  500296    0  500296  0% /dev
tmpfs     tmpfs    508988   140  508848  1% /dev/shm
tmpfs     tmpfs    508988  57696  451292 12% /run
tmpfs     tmpfs    508988    0  508988  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs     tmpfs    101800    0  101800  0% /run/user/0

بخاطر داشته باشید برای داشتن یک خروجی قابل درک میتوانید سوییچ ها را با ترکیب کردن استفاده نمایید.

دستور :

df -T -h

خروجی :

[root@server ~]# df -h -T
Filesystem   Type   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1   ext4    50G 4.9G  42G 11% /
devtmpfs    devtmpfs 489M   0 489M  0% /dev
tmpfs     tmpfs   498M 140K 497M  1% /dev/shm
tmpfs     tmpfs   498M  57M 441M 12% /run
tmpfs     tmpfs   498M   0 498M  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs     tmpfs   100M   0 100M  0% /run/user/0

و در آخر نیز برای استفاده از راهنمای این ابزار دستور زیر را وارد نمایید.

دستور :

man df

یا :

df --help

 

برسی فضای استفاده شده توسط یک دایرکتوری و یا فایل با استفاده از دستور du

دستور du یکی از مهم ترین دستوراتی است که باید بخاطر سپرده شود. با استفاده از این دستور میتوانید فایل و یا دایرکتوری هایی که فضای سنگینی را اشغال کرده اند را پیدا کنید. شمای کلی دستور du به شکل زیر میباشد :

du
du /path/dir/dir
du [options] [directories and/or files]

دستور به تنهایی اطلاعات فضای مصرفی دایرکتوری جاری را به ما میدهد.

دستور :

du

خروجی :

[root@server ~]# du
12   ./.ssh
8    ./.config/htop
12   ./.config
4    ./.pki/nssdb
8    ./.pki
116   .

در خروجی بالا فیلد اول مقدار کیلوبایت و در خروجی دوم نیز نام فایل یا دایرکتوری نمایش داده میشود. برای نمایش میزان فضای یک یا چند دایرکتوری میتوانید از دستور زیر استفاده نمایید.

دستور :

[root@server ~]# du -h /etc/ /home/ /root/

در دستور بالا جهت نمایش خروجی قابل فهم از سوییچ h استفاده شده است. دستور بالا ابتدا حجم پوشه ذکر شده و سپس تمامی فایل های درون ان را نشان میدهد. ممکن است به علت تعداد فایل های زیاد خروجی شما بسیار زیاد باشد. برای این مورد میتوانید از سوییچ s استفاده نمایید تا فقط پوشه ها و میزان فضای اشغال شده ان نمایش داده شود.

دستور :

du -sh /etc/ /home/ /root/

خروجی :

[root@server ~]# du -sh /etc/ /home/ /root/
25M   /etc/
2.3G  /home/
116K  /root/

برای نمایش تمامی پوشه ها و فایل ها از سوییچ a استفاده نمایید. در این ابزار شما امکان استفاده از wildcard را دارید. برای مثال جهت نمایش تمامی حجم تمامی پوشه های زیر شاخه میتوانید از دستور زیر استفاده نمایید.

دستور :

du -sh /var/*

خروجی :

[root@server home]# du -sh /var/*
4.0K  /var/adm
227M  /var/cache
16K   /var/db
8.0K  /var/empty
4.0K  /var/games
4.0K  /var/gopher
12K   /var/kerberos
117M  /var/lib
4.0K  /var/local
0    /var/lock
75M   /var/log
8.0K  /var/logs
0    /var/mail
992K  /var/named
4.0K  /var/nis
4.0K  /var/opt
4.0K  /var/preserve
0    /var/run
604K  /var/spool
36K   /var/tmp
8.0K  /var/var
114M  /var/www
4.0K  /var/yp

برای مثال بصورت ترکیبی و با استفاده از پایپ و دستورات sort و head میتوانید 10 دایرکتوری که بیشترین فضا را دارند را پیدا کنید.

دستور :

du -ah /var/ | sort -n -r | head -n 10

خروجی :

[root@server home]# du -ah /var/ | sort -n -r | head -n 10
1012K  /var/www/html/phpMyAdmin-4.6.4-all-languages/js/jquery/src/jquery
1004K  /var/lib/mysql/mysql
992K  /var/named
956K  /var/www/html/phpMyAdmin-4.6.4-all-languages/themes/original
952K  /var/www/html/phpMyAdmin-4.6.4-all-languages/test/libraries
916K  /var/named/data
892K  /var/log/cron-20161204
884K  /var/www/html/roundcubemail-1.2.2/plugins/enigma
880K  /var/www/html/phpMyAdmin-4.6.4-all-languages/libraries/tcpdf/tcpdf.php
864K  /var/cache/yum/x86_64/7/extras/gen/primary_db.sqlite

برای مشاهده راهنمای دستور du میتوانید man du یا du –help را در ssh وارد نمایید تا بیشتر با این ابزار و امکانات ان اشنایی پیدا کنید.

 

طراح وردپرس خدمات کانفیگ سرور مجازی و اختصاصی هم ارایه می کنه:

خدمات کانفیگ سرور مجازی لینوکس و ویندوز.

خدمات کانفیگ سرور اختصاصی لینوکس و ویندوز.

لایسنس ارزان سی پنل ماهانه 20 هزار تومان (کانفیگ رایگان).

لایسنس ارزان لایت اسپید ماهانه 20 هزار تومان (کانفیگ رایگان).

 

طراحی قالب وردپرس

طراحی و کدنویسی انواع قالب وردپرس

تبدیل PSD به وردپرس

تبدیل psd به قالب استاندارد وردپرس

تبدیل Psd به Html

تبدیل انواع فایل Psd به فایل Html

طراحی قالب فروشگاهی

طراحی و راه اندازی فروشگاه اینترنتی

seo و بهینه سازی قالب

SEO و بهینه سازی سایت